1. לתקציב אגודה חקלאית מושב בית הלל לחץ כאן
2. לתקציב ענף המים אגודה חקלאית בית הלל לחץ כאן
3. לתקציב אגודת מתישבי בית הלל לחץ כאן