סיכום ישיבות וועד האגודה החקלאית - מושב בית הלל
* הפרוטוקולים עד לתאריך 1.1.19 נמצאים תחת מדור קהילה> וועד               מקומי> החלטות הוועד.
תקציר ישיבת הוועד מתאריך  7.2.2019

1. תקציב אגודה 2019- אושר תקציב האגודה וענף המים לשנת 2019.
    למעבר להצעת התקציב לחץ כאן
2. מתווה והסדרת מיזמים חלקה ב'- אושר מתווה והסדרת מיזמים חלקה ב' המצ"ב. המתווה יעבור לאישור האסיפה הכללית הקרובה. לצפייה במתווה לחץ כאן
3. אסיפה כללית- הוחלט לקיים אסיפה כללית בבית העם ביום שלישי, 26.2  בשעה 19:00. במידה ולא יהיה פורום מחייב (רוב חברי האגודה) תדחה האסיפה בהתאם לתקנון בשעה אחת לשעה 20:00 באותו מקום ותתקיים כ"אסיפה נדחית.
סדר היום:
א. תקציב אגודה וענף המים לשנת 2019
ב. אישור דוחות כספיים (מאזן) לשנים 2015, 2016, 2017
ג. אישור מתווה והסדרת מיזמים חלקה ב'.
4.פיצויים ותמיכה בגין קיצוץ בהקצאות מים לחקלאות -הוחלט לזכות כל נחלה בסך של 5000 ש"ח . היתרה תועבר לקרן חידוש ציוד בענף המים.