הודעה לבעלי מגרשים שטרם התחילו לבנות -

בעלי מגרשים שטרם התחילו לבנות, מתבקשים לפחות לכסח את הקוצים
ולשמור על ניקיון המגרש כדי למנוע מפגעי לכלוך ותברואה
(נחשים, עכברים ושאר מריעין בישין).