במדור זה נפרסם הנחות וצ'ופרים שהתושבים יכולים להנות מהם.

שימו לב לתנאי המימוש של כל הטבה.

בילוי נעים
ע"פ מידע שבידנו שרות זה הופסק
ב 1.7.19
הנושא בברור