פינוי אשפה ונקיון המושב לחברים שלום,

1. במסגרת אירגון מחדש של הרמפה לאשפה גושית, לאחר פינוי שאריות החומר שנשרף (צדיקים מלאכתם...), החברים מתבקשים לא לשפוך במקום גזם מהחלקות החקלאיות! הרמפה מיועדת לפינוי גזם ביתי ופסולת חצר בלבד! יש לרוקן את העגלות כמה שניתן בסמוך לגדר המזרחית של המשטח.

2. אנו חוזרים ומבקשים מהתושבים הבאים לקחת דואר מהתאים להקפיד לזרוק את הפרסומים ודברי הדואר שאינם מעוניינים בהם לפחים הנמצאים במקום.

3. השבוע יותקנו שלטים נוספים במרכז הישוב האוסרים שימוש במתקנים לזרים שאינם חברי האגודה. כמו כן יותקנו שלטים המבקשים לשמור על הניקיון. אם נשמור על סביבה נקייה, נהנה כולנו מאיכות חיים וממקום שכייף לחיות בו.
בברכה,
ועד היישוב