מצורף בזאת מכתב ממחלקת איכות הסביבה במועצה בנושא פינוי פסולת גושית . המכתב בא בעקבות סגירת אתר תאנים  ומעבר לפינוי באתר עין זיתים הקולט אך ורק פסולת למיחזור.

החברים מתבקשים להקפיד על השלכת פסולת לרמפת האשפה לפי המצויין במכתב.
חל איסור מוחלט להשליך פסולת בנין לרמפת האשפה.
אנו מבקשים להדגיש כי עלויות ההטמנה התיקרו בצורה משמעותית ועל כן נדרשת הקפדה גדולה מצד כולנו.