אנו מביאים לפניכם הודעה שהתקבלה בתאריך 23.5.17  מהמועצה אזורית מבואות החרמון.

לכבוד מזכירות המושב,
 
הנדון: נוהל פתיחת סתימות ביוב

אבקשכם להביא לידיעת התושבים ועובדי מזכירות הישוב נוהל הודעות לפתיחת סתימות ביוב:

1. קריאה לפתיחת סתימת ביוב תעשה אך ורק דרך מוקד המועצה (מטלפון           נייד- 6818*). קריאה שלא נרשמה במוקד לא תטופל.
2.קריאה לפתיחת סתימה בחצר הפרטית של התושב לא תטופל. הטיפול            באחריות התושב.
3. קריאה לפתיחת סתימה ללא הצדקה- המועצה תחייב את  המזכירות/               תושב.

בכבוד רב
מיכה סרורי- מנהל מח' איכות הסביבה