מועדון נוער חדש -

המועצה אישרה בנית מועדון נוער חדש במושב.
המועדון ימוקם ליד המקלט הלבן (מבנה תאי הדואר.)
מצורפים תוכנית המבנה ותמונת הדמיה.
ניתן לעיין בתוכנית ולבל פרטים נוספים במזכירות.