"הזכות לסגור חלון"
עינם אבישי

 
לפני מספר שבועות, בעודי יושב עם משפחתי בשעות הערב בסלון- רוססנו!! ולשם ההדגשה – בחומר זרחני !
הריסוס היה במרחק 20 מטרים מהבית שלנו במטע השזיפים. כל הבית כוסה ברסס שחדר דרך החלונות ושטף אותנו.
נשאלת השאלה-האם שזיף שצריך לעבור שטיפה חשוב יותר מבריאות המשפחה? והאם אין רגע שבו אפשר לשבת בסלון ולתפוס שלווה?
כיוון שגם אנחנו חקלאים ומודעים לצרכי המטעים אני מציע את הפתרון הבא :"הזכות לסגור חלון"
החקלאי שמתכוון לרסס יודיע מראש  את שעות הריסוס בחלקות הקרובות לאזור המגורים ואנו נסגור חלון- פשוט ביותר!
בנוסף- בעת ריסוס בסמוך לבתי מגורים יש לסגור חצי מפוח לקטנת החומר המפוזר בשטח.
וכמו כן להגביל את שעות הריסוסים כך שבעת שהילדים יוצאים לבתי הספר לא יתבצעו ריסוסים.
הוועד ימנה "נאמן איכות סביבה" שאליו ניתן יהיה להפנות דיווחים על חריגה מההוראות הנ"ל ולקרוא את האחראים לסדר.

לתגובות:
orgilboa@gmail.com