במסגרת פעילות ועדת חזות המושב מתקיימים סיורים שוטפים לבחינת משימות ומעקב אחר ביצוע.

סיכום הסיור האחרון מיום 24.8.18 מפורסם בזאת.

בפניות והערות לגבי נושאים לטיפול נא לפנות אל
בניהו טל טל. 050-4976800
או במייל bena@middot.co.il