הוועד המקומי שנבחר בבחירות בתאריך 30.10.18 הוא:

דרור קורלנדר - יו"ר
ששה רוזנפלד
יוסף המרשלג
קרן וייס שביט
גיא פרנס

נציג המושב במליאה- דני שחר
בעלי זכות חתימה- דרור, קרן, אבי יוסף חי 

וועדת תרבות: יפעת זמרן, מאיה טל, טלי רוזנפלד, נעמה גלבוע
וועדת חינוך: ניקול ישראלי, הדר וייס, מעיין בקרמן, מיכל אשכנזי, רותם בן שלום,          אור ינאי, שחר הבר, נעמה גלבוע.