לידיעת כל הבונים בהרחבה:
 
בעת קבלת המגרש מרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) נדרשתם לחתום על הסכם פיתוח לפיו בהתקיים התנאים החוזיים יהפוך בסוף הבניה וקבלת אישור איכלוס (טופס 4), לזכות קניינית באמצעות הסכם חכירה לדורות, ובו תרשמו בפנקסי המקרקעין.

כל מי שסיים לבנות בית בהרחבה וקיבל אישור איכלוס כנ"ל חייב להשלים את הפרוצדורה ע"י פניה מחלקת עסקאות חקלאיות במינהל (נצרת עילית).
עיכוב בהגשת הבקשה עלול לגרור חיובים משמעותיים, ובכל מקרה לא יאפשר העברת בעלות על הנכס לצד שלישי במידת הצורך.

פרטים על התהליך ניתן למצוא בקישור 
(הקלידו פעמיים על הכותרת)