לחקלאים שלום,
תכנית ההשקיה עובדת יפה.
להזכירכם - יש להקפיד על שעות פתיחה / סגירה של מערכות ההשקיה.
מתאריך 13.7, נפעיל אכיפה בנושא. חברים שיחרגו משעות ההשקיה שהוקצו להם יקנסו.
בברכה,
ועד המושב