heart3, heart, like, love, favorite
heart6, heart, like, love, favorite
בתחילת ינואר 2017 התקבלו במושב שני מכשירי דפיברילטור - מכשיר המיועד להחייאה במצב של דום לב
מכשיר אחד נמצא ברכב הביטחון של הרבש"צ, והאחר בפתח ביתם של יוסף ואוולין המרשלג (קוד מנעול 999) - לחצו לקבלת תמונת מיקום.
בנוסף ישנם בישוב מספר מכשירים הנמצאים בבתים פרטיים ועומדים לרשות הציבור במקרה הצורך:
1.בית משפחת כרמלה ומורדי מרק
2. בית משפחת אולשנסקי
3. בית משפחת גלבוע
4. מרפאה
5. אצל דרור קורלנדר (מתנדב איחוד והצלה)

מי שיש בחזקתו מכשיר ומעונין לפרסם אותו לשימוש הציבור מוזמן לפנות לאורה בטלפון 054-2278139 ולתת פרטים.

 
אנו מצרפים להודעה זו מצגת המדריכה בצורה ברורה את עקרונות השימוש במכשיר.
  
כמו כן אנו ממליצים בפניכם להוסיף בתור אנשי קשר למקרה חירום את הטלפונים של 
 
דרור קורלנדר- 052-3385606
ד"ר קורן- 050-5400460
דורון חובב- 052-3791944
 
במקרה של אירוע חירום בריאותי ( דום לב, חנק, התקף לב....) יש להתקשר קודם כל למד"א 101 , 
ולאחר מכן לד"ר קורן או לדרור.
לדורון יש להתקשר במידה ויש צורך בדפיברילטור.