לידיעת התושבים הדוח כספי של הועד המקומי בית הלל לשנת 2019 אושר על ידינו והוגש כמתבקש למועצה האזורית מבואות חרמון.
חברים המעוניינים לעיין בדוחות אלו מתבקשים לעשות זאת בשעות העבודה במזכירות או באתר האינטרנט של המושב.

לצפיה בדוח הכספי של הוועד המקומי לשנת 2019 לחץ כאן


בברכה ועד מקומי בית הלל