שם תפקיד טלפון מייל  
אבי יוסף חי מזכיר 050-7958930   במקרים דחופים בלבד! נא להתקשר דרך המזכירות
אתי אלון מזכירה 04-6951411 beit-hilel@013.net מזכירות
 בית הלל
דורון חובב רב"שצ 052-3791944 hovavd@gmail.com  
נאהי הנהלת חשבונות     קביעת תור דרך המזכירות
ענת גולדברג רכזת תרבות 054-7626637 an_mo@012.net.il  
יורם ברוייר איש מים 052-3622096 ybroyer51@gmail.com  
אורה גלבוע אחראית צח"י, קשר תושבים 054-2278139 orgilboa@gmail.com מייל ישובי
דרור קורלנדר יו"ר וועד מקומי 052-3385606 dror.kurlender@gmail.com  
דני שחר יו"ר אגודה חקלאית 052-3391152 dani129@netvision.net.il