בשנת הלימודים הקרובה יופעל בית תפוז (החינוך הבלתי פורמלי לכיתות א'-ג' ו ד'-ו') ע"י מתנ"ס המועצה האזורית מבואות החרמון.
ביום א', 12.8 בשעה 20:30 תתקיים בבית תפוז שיחת היכרות עם צוות החינוך הבלתי פורמלי שהוקם במועצה.
הורים מוזמנים להגיע, להכירלהתרשם ולשאול שאלות.