אנשי קשר אוכלוסיה

לצורך הידוק הקשר והתקשורת עם תושבי המושב בעיתות חירום, חולקו המשפחות לקבוצות שאיתם אנו שומרים על קשר דרך איש קשר אוכלוסיה.

אנשי הקשר מקבלים הנחיות ומידע להפצה בקבוצות, הם יוצרים קשר אינדיבידואלי עם אוכלוסיות בסיכון, ובמידת האפשר פותרים בעיות המופנות אליהם.