לתושבים שלום,

לצורך הקלה על תהליך קבלת אישור תושב יחולק בתאי הדואר טופס פרטים למילוי.
תושבים המעונינים באישור תושבות מתבקשים להגיע למזכירות עם טופס שבו מולאו כל הפרטים.
במידה ויש צורך ביותר מאישור אחד ניתן לצלם את הטופס.
רק טפסים שמולאו מראש יטופלו.

לפרטים נוספים ולהורדת טופס מאתר משרד הפנים לחצו כאן


בברכה

המזכירות