עדכונים לגבי שימוש באתר האינטרנט המושבי 

אנו מבקשים מהחברים לשמור על צנעת הפרט ולא להעביר את מספרי הטלפון הניידים לגורמי חוץ, בעיקר לא גורמים מסחריים. חבר המבקש להסיר את מספר הטלפון שלו מהאתר, מתבקש להודיע במייל לאורה גלבוע -  


פרסום עסקים באתר -
על פי החלטת הוועד, פרסום של עסקים במושב יהיה בעלות של 240 ₪ לשנה לחברי אגודת המתיישבים והחקלאים ו- 480 ₪ לשנה לשאינם חברי האגודה. כל בעל עסק (צימרים, מסעדות, ספורט, מפעילי חוגים בתשלום, מטפלים, בעלי מקצוע ואחרים ..) המבקשים שהעסק שלהם יופיע באתר (כולל טלפונים, מייל, קישור לאתר הבית..) מתבקשים לפנות במייל לאורה גלבוע.   
 orgilboa@gmail.co.il