סיכום ישיבות וועד האגודה החקלאית - מושב בית הלל
* הפרוטוקולים עד לתאריך 1.1.19 נמצאים תחת מדור קהילה> וועד               מקומי> החלטות הוועד.
 

הודעת הוועד מיום 11.2.2020-
בשל אי הופעת חברים לאסיפה הכללית היא בוטלה. הודעה תשלח לרשם האגודות לגבי מינוי וועדת בחירות כדי לקדם את נושא בחירת וועד הנהלה וועדת ביקורת.

תקציר פרוטוקול ישיבת וועד חקלאי מתאריך 22.1.2029

1. הוחלט לזמן אסיפה כללית ליום ג', 11.2.2020 בשעה 19:30 בבית העם.
   במידה ולא יהיה פורום מחייב בהתאם לתקנון (רוב חברי האגודה) תתקיים
   אסיפה נדחית בשעה 20:30 באותו יום ובאותו מקום. 
2.נושאים לאסיפה הכללית:
   א. בחירת וועד הנהלה
   ב. בחירת וועדת ביקורת.
   ג. אישור מאזן 2018 (דוחות כספיים)
   ד. אישור תקציב 2020- אגודה חקלאית וענף המים. התקציב לשנת 2020           זמין לבחינת החברים במזכירות או באתר זה במדור מוסדות> אגודות           מושב בית הלל> תקציב 2020 (לחצו על הקישור)
   ה. דוח הוועד

תקציר פרוטוקול ישיבת וועד חקלאי מתאריך 17.12.19
 
1. יונתן וסלעית אלאור אושרו לרכישת משק 44. הופנו למוסדות להמשך טיפול.
2. אושרו דוחות כספיים לשנת 2018.
3. אושר הסכם ארוך טווח עם אבישי יעקב ועינם בנוגע לשימוש בחלקה ב' לצרכים תיירותיים
4. הוחלט לפעול להכנסת אישור להתקנת פאנלים סולריים חלקות א' בתב"ע החדשה, בכפוף לאישור המוסדות.

תקציר פרוטוקול ישיבת וועד חקלאי מתאריך 7.11.19
 
1.סלילת כביש בהרחבה- אושרה תכנית סלילת כביש המחבר את ההרחבה סמוך לתחנת ההסעה ועד לכביש הראשי ליד בית משפחת סולניק. תכנית מצויה במזכירות.
2.רמ"י שיעבודים- הוחלט לחתום על שיעבודים לטובת רמ"י לטובת מייזמי תיירות. החברים היזמים חתמו על ערבויות מקבילות לאגודה.
3. קליטת משפחה למשק דורון כהנא (משק 44) - לאחר פגישה עם סלעית ויונתן אלאור המועמדים לקליטה למשק הנ"ל הם הופנו למכון פיל"ת להמשך תהליך הקליטה.

תקציר פרוטוקול ישיבת וועד חקלאי מתאריך 16.7.19
 
1. החכרת שטחים זמניים- נבחרה ההצעה של דב דויטש להחכרת          שטחים חקלאים של האגודה. יחתם הסכם לשנה אחת (19/20)
2. מחיר מי חקלאות- מכוון שחצבני-דן העלו את מחיר המים                 לחקלאות ל 1.03 ש"ח לקוב הוחלט להעלות את מי החקלאות               מחצבני דן ל 1.15 ש"ח לקוב החל מ 1.7.19
3.תקנה 27- מדידות- הוחלט לקבל את ההצעה של שעאלאן סלמאן.    המדידה תשולב במערכת GIS
4.הגדרת משימות לאיש מים- בעקבות שינויים בשנים האחרונות ולאור       ההשקעה המתבקשת במערכת המים ע"פ תקנה 27, הוחלט להגדיר    מחדש את תפקידי איש המים. יוכן מפרט לאישור חברי הוועד. 
 
(*תקנה 27 לחוק המים מסדירה את מחירי מים לצריכה ביתית ומי חקלאות. במסגרת התקנה יחוייבו רשויות להתקין מערכות קריאת מים אוטומטיות לאיתור נזילות ומניעת פחתי מים)


תקציר פרוטוקול ישיבת וועד אסיפה חקלאית מיום 23.5.19
 
1.החכרת שטחים- תפורסם הודעה על החכרת שטחים חד שנתית בדגש על מציע ומבצע מקומי בלבד.
2.תכנית קווי מים- הוחלט לבל את הצעת YFM (יואב קובץ) .
3. משק 26 בקשה לחתום על תכניות- מכוון שהמשר הנ"ל לא נרשם ברמ"י על שם המבקשים הוחלט להוציא מכתב בהתאם ליעוץ עו"ד האגודה.
4.מלווה להשלמת תשתיות- אריה אברהם מונה כמלווה לפרויקט הנ"ל מול התושבים, הקבלן והמפקח בעלות של 11,000 ש"ח.
5.חלקה ב' משק 148- נמסר דווח.


תקציר פרוטוקול אסיפה כללית מס 1/19  מתאריך 26.2.19

בית הלל מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

1. אישור תקציב האגודה וענף המים לשנת 2019 (פה אחד)
2. אישור דוחות כספיים לשנים 2015-2016-2017 (פה אחד)
3. אישור מתווה להסדרת מיזמים בחלקות ב' (פה אחד)
4.נמסרו דוחות על ידי יו"ר הוועד ויו"ר ועדת ביקורת.

מתיישבי בית הלל ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2019 (פה אחד)
2. אישור דוחות כספיים (מאזן) לשנים 2015-2016-2017 (פה אחד)

********************************************************

 
תקציר ישיבת הוועד מתאריך  7.2.2019

1. תקציב אגודה 2019- אושר תקציב האגודה וענף המים לשנת 2019.
    למעבר להצעת התקציב לחץ כאן
2. מתווה והסדרת מיזמים חלקה ב'- אושר מתווה והסדרת מיזמים חלקה ב' המצ"ב. המתווה יעבור לאישור האסיפה הכללית הקרובה. לצפייה במתווה לחץ כאן
3. אסיפה כללית- הוחלט לקיים אסיפה כללית בבית העם ביום שלישי, 26.2  בשעה 19:00. במידה ולא יהיה פורום מחייב (רוב חברי האגודה) תדחה האסיפה בהתאם לתקנון בשעה אחת לשעה 20:00 באותו מקום ותתקיים כ"אסיפה נדחית.
סדר היום:
א. תקציב אגודה וענף המים לשנת 2019
ב. אישור דוחות כספיים (מאזן) לשנים 2015, 2016, 2017
ג. אישור מתווה והסדרת מיזמים חלקה ב'.
4.פיצויים ותמיכה בגין קיצוץ בהקצאות מים לחקלאות -הוחלט לזכות כל נחלה בסך של 5000 ש"ח . היתרה תועבר לקרן חידוש ציוד בענף המים.